forsiden

Sponsorer

 

 

Rigtig godt nytår til jer alle.

Vi glæder os til et nyt og spændende år med vores fisk.

 

 

Vi starter med vores generalforsamling Mandag 6. Februar vi åbner dørene Kl.19.00

 

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Randers Akvarieforening.

Generalforsamlingen afholdes mandag den 6. februar 2017 kl. 19.30 i vores mødelokale i Fritidscentret Vestergade 15, 8900 Randers C, Lokale 6, 1. sal.

Generalforsamlingen afholdes i overensstemmelse Randers Akvarieforenings vedtægter med mindst 28 dages varsel.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden ifølge vores vedtægter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens/bestyrelsens beretning

3. Kassererens beretning/regnskabet

4. Indkomne forslag

Bestyrelsen foreslår nogle ændringer i vores vedtægter. Det drejer sig om omformuleringer af enkelte punkter med henblik på at undgå fremtidige fejlfortolkninger.

5. Valg til bestyrelsen.

På valg denne gang er:

Formand Ole Pedersen, der er valgt for en periode på 1 år.

Bestyrelsesmedlem René Cadovius

René ønsker ikke genvalg.

Bestyrelsesmedlem Jesper E. Kristensen

Jesper har trukket sig fra bestyrelsen, og hans bestyrelsespost varetages af 1. suppleant Karina Ladefoged.

Karina modtager valg til bestyrelsen.

6. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

7. Valg af revisorer og revisorsuppleant

8. Fastsættelse af kontingent

9. Eventuelt

Opmærksomheden skal henledes på, at medlemskontingentet for 2017 skal være betalt inden generalforsamlingen eller senest inden åbningen af generalforsamlingen. Medlemmer der ikke har betalt medlemskontingent har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

Bruger du netbank, kan du overføre kontingentet til vores konto i Danske Bank

Reg.: 1551 Konto: 8175993

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Forslag fra bestyrelsen kan ses her:

 

 

 

 

 

 

Se også i vores kalender om hvad der er af aktiviteter omkring i landet.

Randers Akvarieforening af 1931

RMK Copyright @ All Rights Reserved